Regulamin

REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Produkt - komplet składający się na pomoc dydaktyczną lub materiał w formie pliku pdf lub pliku rar. zawierającego materiał interaktywny, dostarczany drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail lub przesyłki kurierskiej.
 • Klient/Kupujący - każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy mjedu.pl prowadzony przez Sprzedawcę.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Metoda dostawy – określa sposób dostarczenia Produktu lub Usługi.
 • Metoda zapłaty – określa sposób zapłaty za zamówione Produkty lub Usługi.
 • Czas dostawy – od 2 do 7 dni roboczych.
 • Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 • Sprzedawca – MJ Edu Justyna Wojciechowska ul. Daszyńskiego 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372696706, REGON 367692976. Tel. 577100752, e-mail: mjedu.pe@gmail.com

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty i Usługi, niezbędne są:

- urządzenie z dostępem do sieci Internet;

- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;

- aktywne konto poczty elektronicznej (email);

- możliwość wykonania przelewu bankowego;

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga podawania danych.
 • Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i/lub Usługi znajdujące się
  w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu adresu danych osobowych Kupującego, danych teleadresowych, w tym adresu e-mail.
 • Zamówienie jest wiążące dopiero po otrzymaniu płatności.
 • W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

- zapoznać się z Regulaminem;

- wybrać produkt/y przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Dodaj do koszyka, następnie kliknięcie przycisku Przejdź do koszyka;

- wybrać metodę dostawy (odbiór osobisty), wpisać kod rabatowy, jeśli takowy istnieje oraz metodę zapłaty (przelew tradycyjny, PayU, płatność przy odbiorze), następnie kliknąć przycisk Dane do wysyłki, aby podać dane do wysyłki;

- w przypadku pierwszorazowego zakładania konta, wypełnić formularz danych osobowych jako osoba prywatna lub jako firma (zakładki Osoba prywatna i Firma), zaznaczyć opcję Chcę założyć konto w sklepie, ustanowić hasło dla konta, zaakceptować Regulamin sklepu wraz ze zgodą na otrzymywanie informacji o promocjach i aktualnościach oraz kliknąć Przejdź dalej, żeby ostatecznie zatwierdzić zamówienie LUB zalogować się do konta, klikając w pole
Mam już konto;

- zatwierdzić zamówienie przyciskając Zamawiam i płacę, a następnie Przejdź do płatności.

 • Po zaksięgowaniu wpłaty, Kupujący otrzymuje zamówiony produkt w określonym przez Sprzedającego czasie (2-7 dni roboczych).
 • Realizacja zamówienia może być utrudniona lub niemożliwa do wykonania, jeżeli Kupujący wpisze niedokładne lub błędne dane osobowe, dane teleadresowe i/lub adres e-mail.

 

 

FAKTURA / RACHUNEK

 

 • Każdy zakup potwierdzony jest rachunkiem lub fakturą.
 • Kupujący, który chce otrzymać fakturę powinien wpisać w polu Komentarze do zamówienia chęć otrzymania faktury.
 • Rachunek/faktura zostaje dostarczona w chwili dostarczenia Produktu.
 • Osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, która chce otrzymać fakturę, zobowiązana jest podać właściwe dane osobowe.
 • Dokumenty sprzedaży dostarczane są w formie pdf lub papierowej.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 • Dopuszcza się odstąpienia od umowy do momentu dostarczenia Produktu do Kupującego. Po dostarczeniu Produktu, Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów - materiały elektroniczne. Produkty materialne podlegają zwrotowi w terminie 14 dni.

 

REKLAMACJE

 

 • Udzielana jest 3 miesięczna gwarancja na Produkty.

 

KONTAKT ZE SKLEPEM

 

 • sklep@mjedu.pl
 • +48 577 100 752

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,
  w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem przed każdymi zakupami.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
  w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach: realizacji zamówienia, informacyjnych (wysłaniu informacji o nowych Produktach i Usługach, po uprzednim udzieleniu na to zgody), wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 • Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania
  w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są np.: usługi księgowe.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis mjedu.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.